BAGGRUND

Om værnepligtstiden

Indkaldelsen

Man kan til sessionen søge om at komme til at aftjene sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde. Dette gøres ved at lave en aftale om værnepligtstjeneste, hvor man udfylder en ansøgning med sine ønsker, og sender den til Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. Herefter får man svar på, hvor man skal aftjene sin værnepligt. Det er et krav, at man er mindst 175 cm høj. En dag får man så tilsendt sin indkaldelsesordre, hvorpå det fremgår hvor og hvornår man skal møde. I Livgardens tilfælde vil det være på garderkasernen i Høvelte.

Rekruttiden

Værnepligtstiden i Livgarden varer i 12 måneder, og er delt op i forskellige faser. Man starter med at være rekrut, og det er man i de første 4 måneder. I rekruttiden lærer man alle de basale ting som man skal vide som soldat. Det er ting som at adlyde ordrer, marchere, grave huller og betjene våben. Denne tid er stort set den samme, ligemeget hvor man aftjener sin værnepligt. Perioden som rekrut afsluttes med en rekruttur, som i Livgarden hedder REX-turen. Det siges, at REX-turen er den skrappeste af alle rekrutturene i Danmark.

Gardertiden

Efter REX-turen kan soldaterne kalde sig gardere, og må bære REX’erne, som er regentens navnetræk. Nu bliver soldaterne så uddannet til en mere specifik funktion, alt efter hvilken delingstype de indgår i. Det kan være funktioner som spejder, sygehjælper og PMV-kører.

Vagtkompagniet

Efter denne uddannelse skal garderne til at forberede sig på vagttjeneste ved de kongelige slotte. Det sker ved at de bliver uddannet i at gøre vagttjeneste. Her lærer de, hvordan man forholder sig i de forskellige situationer, hvordan et vagtskifte foregår, og ikke mindst hvordan man gejler sine støvler og vagttaske.

Efter denne uddannelse skal garderne i vagtkompagniet, hvor de er i 4 måneder. I den tid skal de stå vagt ved de forskellige slotte og andre relevante bygninger. En normal vagt på Amalienborg slot starter med at garderne bliver inspiceret at næstkommanderende ved Livgardens kaserne, hvorefter de marcherer til Amalieborg slot til vagtskiftet klokken 12:00.

Efter vagtskiftet begynder selve vagten. Det foregår på den måde, at garderne går vagt i 2 timer, hvorefter de har 4 timer til at gejle, spise og sove. Herefter går de igen vagt i 2 timer. Denne rutine fortsætter så til næste dag klokken 12:00, hvor det afløsende vagthold kommer og tager over. Så marcherer garderne tilbage til Ligardens kaserne, hvor de normalt aftræder til 2 dages fri.

Blå fest

I forbindelse med perioden i vagtkompagniet afholdes blå fest. Festen afholdes i en provinsby, hvor garderne normalt marcherer igennem byen til rådhuset, hvor de får en lille forfriskning. Om aftenen holdes selve festen. Garderne er iført blå vagtuniform, dog uden sabel og bandeoler, og har hver en dame som ledsager. Festen holdes ud fra alle traditioner om takt og tone. Efter spisning er der omklædning, hvor garderne har mulighed for at skifte til smoking, og damerne har tid til at nette sig (det skal dog lige siges, at alle udgifter til denne fest betales af garderne selv).

Rækkefølgen med hensyn til om man kommer i vagtkompagniet eller bliver uddannet i sin deling først, kan skifte. Det skyldes at der normalt bliver indkaldt værnepligtige til Livgarden to gange om året (i august og i december), og det skal passe med, at der altid er soldater i vagtkompagniet.

Efter de 12 måneder er gået, kan garderne træde af til civilt, og fortsætte det civile liv de havde før, eller de kan eventuelt vælge at fortsætte i forsvaret, hvor der blandt andet er mulighed for at blive udsendt som FN-soldat.

Løn, kost, logi m.m.

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste udgiver et landsblad for værnepligtige, der hedder Soldaten. Heri kan man læse en anmeldelse af Den Kongelige Livgardes to kaserner. Kasernerne sammenlignes med landets øvrige kaserner. Artiklen giver derfor et godt billede af hvordan garderne har det i forhold til andet værnepligtigt personel.

Løn under indkaldelsen

I de første 4 måneder er lønnen 4.246,- pr. måned. Efter de første 4 måneders tjeneste udgør den skattepligtige løn, efter træk af ferieorlov 13.070,- pr. måned.

Kostpenge

Herudover får man et beløb til at købe mad for. Beløbet er skattefrit, og udgør 2.850,- om måneden. Men man skal nok ikke regne med, at det dækker den mad, man køber på en dag.

Den Kongelige Livgardes cafeteria tilbyder et morgen-, frokost- og aftenkomplet, som tilsammen dækker det beløb man får i kostpenge. Disse kompletter dækker imidlertidig ikke altid ens behov, specielt morgenkomplettet er sparsomt.

Yderligere bruger de fleste mange ekstra penge på at spise andre steder (f.eks. KFUMs soldaterhjem eller Blovstrød Kro) og på at købe slik og madpakker til feltdagene.

Værnepligtsbonus

Ved tjeneste i 8 måneder og derover udbetales der ved hjemsendelse en værnepligtsbonus således:

Antal måneders tjeneste Beløb
Efter 8 måneders tjeneste 4.356,81,-
Efter 9 måneders tjeneste 5.446,01,-
Efter 10 måneders tjeneste 6.535,22,-
Efter 11 måneders tjeneste 7.624,41,-
Efter 12 måneders tjeneste 8.713,61,-
Mere end 12 måneders tjeneste 13.070,42,-

Som garder i Den Kongelige Livgarde har man 12 måneders tjenestetid, og får således udbetalt en bonus på 8.713,61,- kr.

Værnepligtige og elever har frit logi på tjenestestedet. Efter elev/værnepligtstiden er det muligt at bo på tjenestestedet mod betaling. Dette gælder dog ikke alle tjenestesteder.

Kasernens historie

Den Kongelige Livgardes hovedkaserne er Garderkasernen i Høvelte. Trods udvidelsen af Livgardens Kaserne i København i 1845, var pladsen alt for kneben til at indkvartere såvel gardere som rekrutter. Samtidig bevirkede udviklingen inden for våben og taktik i det 20. århundrede, at Livgarden måtte have en fast lejr eller kaserne uden for København med bedre adgang til terræn og skydebaner. Efter at have anvendt Jægersborg Kaserne i perioden 1909-14 og 1920-43, samt andre sjællandske domiciler i kortere tidsperioder, overtog Livgarden i 1945 Sandholmlejren i Nordsjælland. I 1985 overførtes Livgarden så til den mere moderne og større kaserne; Høvelte Kaserne, opført i 1940 og moderniseret i 1960’erne.

Foran I og II bataljons hovedkvarter på Garderkasernen Høvelte, står der en statue af en garder i feltuniform. Statuen blev rejst i 1978 i Sandholmlejren, og er udført af Eric Erlandsen. Den er siden fulgt med Den Kongelige Livgarde til Garderkasernen i Høvelte.

comments powered by Disqus