BAGGRUND

Gradstegn og mærker

Gradstegn og mærker

Officererne og befalingsmændene har forskellige ansvarsområder, og jo højere en rang de har, des større ansvar og des flere folk har de under sig. Hver officer og befalingsmand er således chef for en bestemt gren af det store træ, som hæren udgør. Da nutidens rangorden og fordeling i forsvaret er noget uklar, skal oplysningerne dog tages med et gran salt.

Ansvarsområderne er som følger:

Befalingsmand Stilling
General Forsvarschef
Generalløjtnant Divisionschef
Generalmajor Kommandochef
Brigadegeneral Brigadechef
Oberst Regimentschef
Major Kompagnichef
Kaptajn Kompagnichef
Premierløjtnant Delingschef
Løjtnant Delingschef
Oversergent Gruppechef
Sergent Sektionschef/gruppechef
comments powered by Disqus